27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/35


2018 m. birželio 22 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje FMC / Komisija

(Byla T-719/17 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Augalų apsaugos produktai - Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1496 - Veikliosios medžiagos DPX KE 459 (metilflupirsulfurono) patvirtinimo neatnaujinimas - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas - Interesų palyginimas))

(2018/C 301/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: FMC Corp. (Filadelfija, Pensilvanija, Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokatų D. Waelbroeck, I. Antypas ir A. Accarain

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Koleva, A. Lewis ir I. Naglis

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas sustabdyti 2017 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1496, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, neatnaujinamas veikliosios medžiagos DPX KE 459 (metilflupirsulfurono) patvirtinimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 (OL L 218, 2017, p. 7), vykdymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.