3.12.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 436/48


2018 m. spalio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje DNV GL / EUIPO (Sustainablel)

(Byla T-644/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Sustainablel“ paraiška - Absoliutus atmetimo pagrindas - Apibūdinamasis pobūdis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies c punktas)))

(2018/C 436/67)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: DNV GL AS (Høvik, Norvegija), atstovaujama advokatų J. Albers ir N. Köster

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama A. Lukošiūtės

Dalykas

Ieškinys dėl 2017 m. liepos 12 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2/2017-2), susijusio su paraiška įregistruoti žodinį žymenį „Sustainablel“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš DNV GL AS bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 374, 2017 11 6.