18.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 103/29


2019 m. vasario 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TN / ENISA

(Byla T-461/17) (1)

((Viešoji tarnyba - Laikinieji tarnautojai - Įdarbinimas - Pranešimas apie laisvą darbo vietą - Skyriaus vadovo pareigos - Įtraukimas į rezervo sąrašą - Pasiūlyto įsipareigojimo priėmimas - Pasiūlymo įdarbinti atsiėmimas - Įdarbinimo sąlygos - Rekomendacijos - KTĮS 12 straipsnis - Akivaizdi vertinimo klaida - Asmens duomenų tvarkymas - Teisė būti išklausytam - Atsakomybė))

(2019/C 103/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: TN, atstovaujamas advokatų L. Levi ir A. Blot

Atsakovė: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), atstovaujama A. Ryan, padedamo advokatų D. Waelbroeck ir A. Duron

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas prašymas, pirma, panaikinti 2016 m. lapkričio 25 d. ENISA sprendimą, kuriuo atšaukiamas pasiūlymas dėl darbo, pagal kurį ieškovas turėjo būti paskirtas „Bendrovių tarnybų ir suinteresuotųjų šalių santykių“ skyriaus viršininku, taip pat panaikinti 2017 m. balandžio 20 d. sprendimą atmesti ieškovo skundą ir, antra, atlyginti ieškovui turtinę ir neturtinę žalą, kurią jis be kita ko tariamai patyrė dėl neteisėto šio pasiūlymo atsiėmimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

TN padengia bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 347, 2017 10 16.