23.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/49


2018 m. kovo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Recordati Orphan Drugs / EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Byla T-103/17) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo NORMOSANG paraiška - Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas NORMON - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas) - Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunktis ir 20 taisyklės 1 dalis (dabar – Deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430 7 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir 8 straipsnio 1 ir 7 dalys)))

(2018/C 142/65)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Recordati Orphan Drugs (Piuto, Prancūzija), atstovaujama advokato J. Quirin

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama A. Lukošiūtės

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Ispanija), atstovaujama advokato I. Gonzalez-Mogena Gonzalez

Dalykas

Ieškinys dėl 2016 m. lapkričio 22 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 831/2016-5), susijusio su protesto procedūra tarp Laboratorios Normon ir Recordati Orphan Drugs.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį

2.

Priteisti iš Recordati Orphan Drugs bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 121, 2017 4 18.