16.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 134/14


2017 m. gruodžio 19 d.Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Anke Hartog / British Airways plc

(Byla C-711/17)

(2018/C 134/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Anke Hartog

Atsakovė: British Airways plc

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (1), 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą šio reglamento taikymo sąlygą reikia aiškinti taip, kad patvirtintą rezervavimą turintys keleiviai „atvyksta registruotis“, jeigu jie, jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki paskelbto išvykimo laiko stoja į eilę prie langelio, kurį oro vežėjas numatė atitinkamai registracijai?


(1)  OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.