13.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/30


2017 m. rugpjūčio 4 d.Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Funke Medien NRW GmbH/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-469/17)

(2017/C 382/36)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir kasatorė: Funke Medien NRW GmbH

Ieškovė ir kita kasacinio proceso šalis: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Europos Sąjungos teisės nuostatomis dėl autorių išimtinės teisės atgaminti savo kūrinius (Direktyvos 2001/29/EB (1) 2 straipsnio a punktas) ir juos viešai skelbti, įskaitant kūrinių padarymą viešai prieinamais (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalis), ir dėl išimčių iš šios teisės bei jos apribojimų (Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 ir 3 dalys), paliekama veiksmų laisvė perkeliant jas į nacionalinę teisę?

2.

Kokiu būdu reikia atsižvelgti į ES Pagrindinių teisių chartijos pagrindines teises apibrėžiant Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 ir 3 dalyje nustatytų autorių išimtinės teisės atgaminti savo kūrinius (Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnio a punktas) ir juos viešai skelbti, įskaitant kūrinių padarymą viešai prieinamais (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalis), išimčių ir apribojimų taikymo sritį?

3.

Ar gali pagrindinė teisė į informacijos laisvę (ES Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 1 dalies antras sakinys) arba į žiniasklaidos laisvę (ES Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis) pateisinti papildomų išimčių ir apribojimų taikymą autorių išimtinei teisei atgaminti savo kūrinius (Direktyvos 2001/29/EB 2 straipsnio a punktas) ir juos viešai skelbti, įskaitant kūrinių padarymą viešai prieinamais (Direktyvos 2001/29/EB 3 straipsnio 1 dalis), be jau Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų išimčių ir apribojimų?


(1)  2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).