13.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/26


2017 m. balandžio 12 d. Slavo Asenov Todorov pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. kovo 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-839/16 Todorov/Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

(Byla C-188/17)

(2017/C 382/31)

Proceso kalba: bulgarų

Šalys

Apeliantas: Slavo Asenov Todorov, atstovaujamas advokatės K. Mladenova

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) pripažino, kad apeliacinis skundas yra akivaizdžiai nepriimtinas.