20.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 53/37


2016 m. gruodžio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Apple Sales International ir Apple Operations Europe/Komisija

(Byla T-892/16)

(2017/C 053/46)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Apple Sales International (Korkas, Airija) ir Apple Operations Europe (Korkas, Airija), atstovaujamos advokatų A. von Bonin ir E. van der Stok, QC D. Beard, baristerių A. Bates, L. Osepciu ir J. Bourke

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. rugpjūčio 30 d. Europos Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP), kurią Airija suteikė Apple,

subsidiariai, sprendimą panaikinti iš dalies ir

priteisti iš Komisijos ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiolika pagrindų.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija suklydo aiškindama Airijos teisę.

Ieškovės mano, kad nebūdamos Airijos rezidentėmis jos pagal 1997 m. Taxes Consolidation Act 25 skirsnį turėjo mokėti tik Airijos pelno mokestį nuo „apmokestinamojo pelno“, susijusio su Airijoje įsteigtų jų filialų veikla. Nuomonės tinkamai atspindėjo filialų „apmokestinamąjį pelną“ ir todėl nesuteikė pranašumo. Komisija taip pat suklydo padarydama išvadą, kad pelnas pagal 25 skirsnį turi būti paskirstytas laikantis „ištiestos rankos principo“ (arm’s length principle).

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ištiestos rankos principas nėra tinkamas kriterijus valstybės pagalbos srityje vertinant mokesčius pagal SESV 107 straipsnį.

Komisija suklydo konstatuodama, kad SESV 107 straipsnio 1 dalis įpareigojo Airiją apskaičiuoti ieškovių pagal 25 skirsnį apmokestinamąjį pelną laikantis Komisijos taikomo ištiestos rankos principo.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija padarė esminių klaidų, susijusių su ieškovių veikla už Airijos ribų.

Komisija padarė esminių klaidų, kai nepripažino, kad ieškovių veikla, duodanti pelno, visų pirma intelektinės nuosavybės (Apple IP) vystymas ir prekyba, buvo kontroliuojama ir valdoma JAV. Iš šios veiklos gautas pelnas turėjo būti priskirtas JAV, o ne Airijai. Komisija neteisingai atsižvelgė tik į ieškovių valdybos susitikimų protokolus ir neatsižvelgė į visus kitus veiklos įrodymus.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija padarė esminių klaidų dėl ieškovių veiklos Airijoje.

Komisija nepripažino, kad Airijos filialai atliko tik rutinines funkcijas ir nedalyvavo vystant ir prekiaujant Apple IP, kuri duoda pelną.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisijos prezumpcijos prieštarauja įrodinėjimo pareigai, EBPO gairėms ir vieningiems ekspertų įrodymams; išvada pati sau prieštarauja.

Komisija darė prielaidą, kad visą ieškovių pagrindinę pelną generuojančią veiklą reikia priskirti Airijos filialams, tinkamai neįvertinusi įrodymų, įskaitant išsamius ekspertų įrodymus, patvirtinančius, kad pelnas negalėjo būti priskirtas veiklai Airijoje.

6.

Šeštasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad ieškovės buvo traktuojamos taip pat kaip ir kiti mokesčių mokėtojai, kurie Airijoje nėra rezidentai, ir jos nebuvo traktuojamos atrankiniu būdu.

Komisija nevykdė atrankos: ji klydo, kai ieškoves traktavo taip, tarsi jos būtų Airijos rezidentės ir tarsi reikėtų apmokestinti jų pelną visame pasaulyje.

7.

Septintasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad pagrindiniai motyvai turi būti panaikinti dėl esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimo.

Procedūrą pradedančiame sprendime nebuvo išdėstyti pagrindiniai motyvai. Jei tai būtų padaryta, Apple būtų turėjusi galimybę pateikti įrodymus, kurie galėjo ir turėjo pakeisti procedūros baigtį.

8.

Aštuntasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad subsidiariai taikydama TNMM Airijos filialams Komisija padarė faktinių ir vertinimo klaidų.

Subsidiariai pateiktuose Komisijos argumentuose klaidingai atmetami ekspertų įrodymai ir nenurodyta, kokia turi būti teisinga pelno priskyrimo analizė.

9.

Devintasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad alternatyviuose argumentuose yra pažeisti esminiai procedūriniai reikalavimai ir padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

Komisija suklydo lygindama tam tikras nuomones su kitomis, kurias Airijos mokesčių institucija išdavė trečiosioms šalims, nes faktinės aplinkybės skyrėsi.

10.

Dešimtasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad subsidiarūs ir alternatyvūs motyvai neleidžia apskaičiuoti išieškotinos sumos.

Sprendime nėra paaiškinta, kokia suma turi būti išieškota pagal subsidiarius ar alternatyvius argumentus, pažeidžiant valstybės pagalbos taisykles ir teisinio tikrumo principą.

11.

Vienuoliktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad Komisija pažeidė teisinio saugumo ir negaliojimo atgaline data principus, kai nurodė išieškoti tariamą pagalbą.

12.

Dvyliktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad nebuvo atliktas rūpestingas ir nešališkas tyrimas.

13.

Tryliktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad buvo pažeistas SESV 296 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalies c punktas.

14.

Keturioliktasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad sprendimu Komisija viršijo savo įgaliojimus pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.

Komisija pažeidė teisinio saugumo principą, kai nurodė vykdyti išieškojimą remdamasi valstybės pagalbos teisės aiškinimu, kurio negalima numatyti; neišnagrinėjo visų reikšmingų įrodymų ir taip neįvykdė savo rūpestingumo pareigos; tinkamai nemotyvavo sprendimo; ir viršijo savo įgaliojimus pagal SESV 107 straipsnį, bandydama pertvarkyti Airijos pelno mokesčio sistemą.