9.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 6/54


2016 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje CEDC International/EUIPO – Underberg (butelyje esančio žaliai rudo žolės stiebo atvaizdas)

(Byla T-796/16)

(2017/C 006/68)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Lenkija), atstovaujama advokato M. Siciarek

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Underberg AG (Dietlikon, Šveicarija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: erdvinis Europos Sąjungos prekių ženklas (butelyje esančio žaliai rudo žolės stiebo atvaizdas) – Registracijos paraiška Nr. 33 266.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. rugpjūčio 29 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1248/2015-4.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas, kurias ieškovė patyrė nagrinėjant bylą Bendrajame Teisme ir Apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktų, 42 straipsnio 2 ir 3 dalių, 75 straipsnio ir 76 straipsnio 1 dalies pažeidimas.