28.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 441/31


2016 m. spalio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Pebagua/Komisija

(Byla T-715/16)

(2016/C 441/36)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Ispanija), atstovaujama advokato A. J. Uceda Sosa

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą įgyvendinimo reglamentą,

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pripažinti negaliojančiu Procambarus clarkii rūšies įtraukimą į šiuo reglamentu patvirtintą sąrašą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškinys pareikštas dėl 2016 m. liepos 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas (OL L 189, 2016, p. 4).

Grįsdama ieškinį ieškovė teigia, kad Procambarus clarkii rūšies atveju nebuvo įvykdytos Reglamento 1143/2014 4 straipsnyje numatytos sąlygos ir nebuvo atliktas rizikos vertinimas, kaip reikalaujama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalį.