31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/53


2016 m. rugsėjo 1 d. pareikštas ieškinys byloje Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (dviejų lygiagrečių juostelių ant bato išdėstymas)

(Byla T-629/16)

(2016/C 402/62)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Shoe Branding Europe BVBA (Audenardė, Belgija), atstovaujama advokato J. Løje

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: adidas (Hercogenaurachas, Vokietija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: pozicinis prekių ženklas (dviejų lygiagrečių juostelių ant bato išdėstymas) – Sąjungos prekių ženklas Nr. 8 398 141.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. birželio 8 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 597/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.

Faktinių aplinkybių iškraipymas.