31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/49


2016 m. rugpjūčio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Epsilon International/Komisija

(Byla T-477/16)

(2016/C 402/58)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Epsilon International SA (Marousi, Graikija), atstovaujama advokatų D. Bogaert ir A. Guillerme

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

1)

Remiantis SESV 272 straipsniu:

pripažinti, kad Europos Komisijos Epsilon išmokėtos sumos pagal Išmokų susitarimus BRISEIDE, i-SCOPE ir SMART-ISLANDS yra reikalavimus atitinkančios išlaidos ir kad vykdydama šiuos susitarimus Epsilon nepadarė sisteminių klaidų,

pripažinti, kad Komisijos prašymas sugrąžinti sumas, sumokėtas pagal susitarimą BRISEIDE, yra visiškai nepagrįstas ir kad jos neturi būti sumokėtos Europos Komisijai,

pripažinti, kad Europos Komisijos sprendimai sustabdyti mokėjimus pagal Išmokų susitarimus i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ir c-SPACE yra nepagrįsti,

priteisti iš Komisijos sumas, kurias Epsilon sumokėjo atlikdama papildomą finansinį auditą, kad būtų paneigtos klaidingos išvados, kurias padarė Komisijos įgalioti auditoriai, ir kompensaciją neturtinei žalai, kurią Epsilon preliminariai ex aequo et bono vertina 10 000 EUR, atlyginti.

2)

Remiantis SESV 263 straipsniu, panaikinti 2016 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimą (ref. Ares (2016)2835215) įtraukti Epsilon į Išankstinio nustatymo ir pašalinimo sistemos duomenų bazę (EDES).

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo ieškinį SESV 272 straipsniu Epsilon nurodo, kad išvados, kurias padarė auditoriai ir patvirtino Europos Komisija ir kurios susijusios su personalo išlaidomis, kurios, kaip deklaruota, skirtos vykdyti BRISEIDE, SMART-ISLANDS ir i-SCOPE projektus, yra klaidingos. Konkrečiau kalbant, Epsilon teigia, kad nebuvo padaryta pažeidimų, susijusių su laiko registravimo sistema, produktyvių valandų ir valandinio tarifo apskaičiavimais, tuo, kad nebuvo sąskaitų už savininko darbą ir tuo, kad susitarimai, sudaryti su vidaus konsultantais, nebuvo užregistruoti mokesčių institucijoje. Bet kuriuo atveju nedidelių klaidų, susijusių su šių sutarčių vykdymu, negalima laikyti sistemine klaida.

Be to, Epsilon ginčija Komisijos sprendimą sustabdyti mokėjimus už ES finansuojamų projektų i-LOCATE, eENV-Plus, GeoSmartCity ir c-SPACE vykdymą ir mano, kad jis teisiškai nepagrįstas.

Galiausiai Epsilon prašo finansinės kompensacijos už jos dėl Komisijos sprendimų patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Savo ieškinį grįsdama SESV 263 straipsniu Epsilon prašo Bendrojo Teismo panaikinti Komisijos sprendimą įtraukti Epsilon į Išankstinio nustatymo ir pašalinimo sistemos duomenų bazę (EDES) dėl nurodytų potencialiai sisteminių klaidų, padarytų vykdant minėtus projektus. Ieškovė mano, kad šis sprendimas pažeidžia proporcingumo principą ir teisę į gynybą.