18.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 121/33


2017 m. vasario 16 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Gollnisch/Parlamentas

(Byla T-624/16 R)

((Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Europos Parlamento narys - Išmokų, sumokėtų, kaip išmokos Parlamento narių padėjėjams, susigrąžinimas įskaitymo būdu - Prašymas sustabdyti vykdymą - Skubos nebuvimas))

(2017/C 121/48)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Prancūzija), atstovaujamas advokato N. Fakiroff

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas G. Corstens ir S. Alonso de León

Dalykas

SESV 278 ir 279 straipsniais grindžiamas prašymas sustabdyti 2016 m. liepos 1 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimo, kuriuo nurodoma iš ieškovo susigrąžinti 275 984,23 euro sumą, taip pat su šiuo sprendimu susijusio 2016 m. liepos 5 d. debetinio dokumento Nr. 2016-916 vykdymą ir pranešimą apie šiuos aktus 2016 m. liepos 6 d. Finansų generalinio direktoriaus raštu.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.