23.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/60


2016 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Gulli/EUIPO – Laverana (Lybera)

(Byla T-284/16) (1)

(2017/C 022/81)

Proceso kalba: anglų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 270, 2016 7 25.