7.11.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 410/36


2016 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Skechers USA France/EUIPO – IM Production (Batai)

(Byla T-9/16) (1)

(2016/C 410/66)

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 98, 2016 3 14.