23.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/46


2018 m. vasario 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Paulini / ECB

(Byla T-764/16) (1)

((Viešoji tarnyba - ECB darbuotojai - Darbo užmokestis - Kasmetinė užmokesčių ir priedų peržiūra - Gairių teisėtumas - Apskaičiavimo metodas - Atsižvelgimas į atostogas dėl ligos - Atsižvelgimas į personalo atstovo veiklą - Nediskriminavimo principas))

(2018/C 142/61)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Jörn Paulini (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujamas advokatų L. Levi ir M. Vandenbussche, vėliau – L. Levi ir A. Tymen, galiausiai – L. Levi

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas (ECB), atstovaujamas F. von Lindeiner ir D. Camilleri Podestà, padedamų advokato B. Wägenbaur

Dalykas

SESV 270 straipsniu grindžiamas prašymas, kuriuo, pirma, siekiama panaikinti 2015 m. gruodžio 15 d. ECB sprendimą, apie kurį ieškovui pranešta 2015 m. gruodžio 15 d., ir iš dalies pakeistą 2016 m. vasario 10 d., dėl kasmetinės užmokesčių ir priedų peržiūros įvertinimo, ir, antra, prašoma atlyginti žalą, kurią ieškovas tariamai patyrė dėl šio sprendimo.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Jörn Paulini padengia savo ir Europos Centrinio Banko patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 14, 2017 1 16.