23.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/44


2018 m. kovo 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gollnisch / Parlamentas

(Byla T-624/16) (1)

((Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklės - Išmokos Parlamento narių padėjėjams - Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas - Generalinio sekretoriaus kompetencija - Electa una via - Teisė į gynybą - Įrodinėjimo pareiga - Pareiga motyvuoti - Teisėti lūkesčiai - Politinės teisės - Vienodas požiūris - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Parlamento narių nepriklausomumas - Fakto klaida - Proporcingumas))

(2018/C 142/58)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Prancūzija), iš pradžių atstovaujamas advokato N. Fakiroff, vėliau – F. Wagner

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas G. Corstens et S. Seyr

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti 2016 m. liepos 1 d. Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimą dėl 275 984,23 euro sumos, išmokėtos ieškovui kaip išmokos Parlamento narių padėjėjams, susigrąžinimo iš ieškovo ir 2016 m. liepos 5 d. su tuo susijusį debetinį dokumentą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Bruno Gollnisch padengia savo ir Europos Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su procedūra dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.


(1)  OL C 383, 2016 10 17.