21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/42


2017 m. birželio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE IR KT.)

(Sujungtos bylos T-427/16–T-429/16) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Registracijos panaikinimo procedūra - Žodiniai Europos Sąjungos prekių ženklai AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER ir AN IDEAL HUSBAND - Naudojimo iš tikrųjų nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktas - Tinkamo pagrindo dėl nenaudojimo nebuvimas))

(2017/C 277/62)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Isabel Martín Osete (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato V. Wellens

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Gája

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Danielle Rey (Tulūza, Prancūzija), atstovaujama advokatų P. Wallaert ir J. Cockain-Barere

Dalykas

Ieškiniai dėl 2016 m. balandžio 21 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (bylos R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 ir R 1526/2015-2), susijusio su registracijos panaikinimo procedūra tarp D. Rey ir I. Martín Osete.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinius.

2.

Priteisti iš Isabel Martín Osete bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 343, 2016 9 19.