18.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 437/28


2017 m. lapkričio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje De Nicola / Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

(Byla T-99/16) (1)

((Deliktinė atsakomybė - Viešoji tarnyba - EIB personalas - Psichologinis priekabiavimas - Teisingo bylos nagrinėjimo taisyklių nepaisymas - Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis - Protingas terminas - Prašymai dėl žalos atlyginimo, pateikti nagrinėjant bylą Tarnautojų teisme - Dalies bylos grąžinimas Tarnautojų teismui))

(2017/C 437/33)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Carlo De Nicola (Štrasenas, Liuksemburgas), atstovaujamas iš pradžių advokatų L. Isola ir G. Isola, vėliau – advokato G. Ferabecoli

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, atstovaujamas iš pradžių J. Inghelram, P. Giusta ir L. Tonini Alabiso, vėliau – J. Inghelram

Dalykas

SESV 268 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo siekiama, kad būtų atlyginta ieškovo žala, tariamai patirta, pirma, dėl psichologinio priekabiavimo, kurį jis patyrė Europos investicijų banke (BEI), ir dėl tariamų neteisingų procesų Europos Sąjungos Tarnautojų teisme ir Bendrajame Teisme, kuriuose dalyvauja ieškovas, ir, antra, dėl pernelyg ilgos minėtų procesų trukmės.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Carlo De Nicola bylinėjimosi Europos Sąjungos Bendrajame Teisme ir Europos Sąjungos Tarnautojų teisme išlaidas.


(1)  OL C 414, 2015 12 14 (iš pradžių byla Europos Sąjungos Tarnautojų teisme įregistruota numeriu F-100/15).