23.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/4


2016 m. spalio 12 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MA.T.I. SUD SpA/Società Centostazioni SpA

(Byla C-523/16)

(2017/C 022/07)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: MA.T.I. SUD SpA

Atsakovė: Società Centostazioni S.p.a.

Prejudiciniai klausimai

1.

Nors valstybės narės gali numatyti kompensuojamo pobūdžio atlygintiną pagalbinį tyrimą, ar Bendrijos teisei neprieštarauja nagrinėjamo konkurso metu galiojusios redakcijos <…> 2006 m. Įstatyminio dekreto Nr. 163 38 straipsnio 2-bis dalis, kurioje numatyta „piniginė bauda“, kurios dydį („ne mažesnė nei 0,1 % ir ne didesnė nei 1 % sutarties vertės, bet kuriuo atveju ne didesnę kaip 50 000 eurų, kuri turi būti užtikrinama laikinuoju užstatu“) nustato perkančioji organizacija, atsižvelgiant į tai, kad pati bauda yra nepagrįstai didelė ir iš anksto nustatyta ir ji negali būti koreguojama atsižvelgiant į konkrečią situaciją ar į padaryto pažeidimo rimtumą?

2.

Ar ta pati 2006 m. Įstatyminio dekreto Nr. 163 38 straipsnio 2-bis dalis (ta pati redakcija, galiojusi pirmiau minėtu metu) prieštarautų Sąjungos teisei, jei būtų galima konstatuoti, kad tas pats pagalbinio tyrimo atlygintinumas prieštarauja rinkos maksimalaus atvėrimo konkurencijai principui, kurį turėtų atitikti minėtas institutas, kai perkančiosios organizacijos priskirta veikla vėliau priskiriama jai įstatymu nustatytoms pareigoms dėl viešojo intereso siekiant nurodytų tikslų?