201805250241897582018/C 200/064142016CJC20020180611LT01LTINFO_JUDICIAL201804176611

Byla C-414/16: 2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris — Skirtingas požiūris dėl religijos ar įsitikinimų — Bažnyčių ar kitų organizacijų, kurių veiklos normos grindžiamos religija ar įsitikinimais, profesinė veikla — Religijos ar įsitikinimų pripažinimas esminiais, teisėtais ir pateisinamais profesiniais reikalavimais atsižvelgiant į organizacijos veiklos normas — Sąvoka — Veiklos pobūdis ir jos vykdymo sąlygos — SESV 17 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10, 21 ir 47 straipsniai)


C2002018LT610120180417LT00066161

2018 m. balandžio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Bundesarbeitsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

(Byla C-414/16) ( 1 )

„(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2000/78/EB — Vienodas požiūris — Skirtingas požiūris dėl religijos ar įsitikinimų — Bažnyčių ar kitų organizacijų, kurių veiklos normos grindžiamos religija ar įsitikinimais, profesinė veikla — Religijos ar įsitikinimų pripažinimas esminiais, teisėtais ir pateisinamais profesiniais reikalavimais atsižvelgiant į organizacijos veiklos normas — Sąvoka — Veiklos pobūdis ir jos vykdymo sąlygos — SESV 17 straipsnis — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 10, 21 ir 47 straipsniai)“

2018/C 200/06Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vera Egenberger

Atsakovė: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

Rezoliucinė dalis

1.

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, 4 straipsnio 2 dalis, siejama su jos 9 ir 10 straipsniais ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, turi būti aiškinama taip, kad jei bažnyčia ar kita organizacija, kurios veiklą reguliuojančios normos grindžiamos religija ar įsitikinimais, grįsdama aktą ar sprendimą atmesti asmens kandidatūrą į darbo vietą jos vidaus struktūroje, teigia, kad dėl atitinkamos veiklos pobūdžio ar vykdymo sąlygų religija yra esminis, teisėtas ir pateisinamas profesinis reikalavimas, atsižvelgiant į šios bažnyčios ar organizacijos veiklą reguliuojančias normas, tokiam teiginiui prireikus turi būti galima taikyti veiksmingą teismo kontrolę, per kurią būtų tikrinama, ar nagrinėjamu atveju laikytasi šios direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų.

2.

Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad joje numatytas esminis, teisėtas ir pateisinamas profesinis reikalavimas reiškia reikalavimą, kuris, atsižvelgiant į atitinkamos bažnyčios ar organizacijos veiklą reguliuojančias normas, yra būtinas ir objektyviai nulemtas atitinkamos profesinės veiklos pobūdžio ar vykdymo sąlygų ir kuris negali apimti tikslų, nesuderinamų su šiomis normomis arba su šios bažnyčios ar organizacijos teise į autonomiją. Šis reikalavimas turi atitikti proporcingumo principą.

3.

Jeigu dviejų privačių asmenų ginčą nagrinėjantis nacionalinis teismas neturi galimybės aiškinti taikytinos nacionalinės teisės taip, kad ši atitiktų Direktyvos 2000/78 4 straipsnio 2 dalį, jis, neviršydamas savo įgaliojimų, turi suteikti teisinę apsaugą, kuria asmenys naudojasi pagal Chartijos 21 ir 47 straipsnius, ir užtikrinti visišką šių straipsnių veiksmingumą, prireikus netaikydamas bet kurios jiems prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos.


( 1 ) OL C 419, 2016 11 14.