23.4.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 142/4


2018 m. kovo 1 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Curtea de Apel Bucureşti (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(Byla C-297/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2006/123/EB - Paslaugos vidaus rinkoje - Nacionalinės teisės norma, pagal kurią teisė verstis mažmenine prekyba ekologiškais produktais, antiparazitinėmis priemonėmis ir veterinariniais vaistais ir juos naudoti suteikiama tik veterinarijos gydytojams - Įsisteigimo laisvė - Reikalavimas, kad visas mažmenine prekyba veterinariniais vaistais užsiimančių įmonių kapitalas priklausytų veterinarijos gydytojams - Visuomenės sveikatos apsauga - Proporcingumas))

(2018/C 142/04)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Atsakovė: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Rezoliucinė dalis

1.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 15 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį nedraudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje veterinarijos gydytojams numatyta išimtinė teisė verstis mažmenine ekologiškų produktų, specialios paskirties antiparazitinių ir veterinarinių vaistų prekyba ir juos naudoti.

2.

Direktyvos 2006/123 15 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama nacionalinės teisės norma, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, pagal kurią visas įmonių, užsiimančių mažmenine veterinarinių vaistų prekyba, akcinis kapitalas turi priklausyti vienam ar daugiau veterinarijos gydytojų.


(1)  OL C 314, 2016 8 29.