13.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/23


2017 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S.

(Byla C-223/16) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Direktyva 2004/18/EB - 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis - Dalyvis, kuris remiasi kitų subjektų pajėgumu, kad atitiktų perkančiosios organizacijos reikalavimus - Šių subjektų prarastas reikalaujamas pajėgumas - Nacionalinės teisės normos, kuriose numatytas dalyvio pašalinimas iš viešojo pirkimo konkurso ir sutarties sudarymas su konkurentu))

(2017/C 382/26)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Casertana Costruzioni Srl

Atsakovės: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S.

dalyvaujant: Consorzio Stabile Infratech, W.E.E. Water Environment Energy SpA, Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Claudio Della Rocca, Nicola Maione, Vittorio Ciotola, Fin.Se.Co. SpA, Edilgen SpA, Site Srl

Rezoliucinė dalis

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 47 straipsnio 2 dalis ir 48 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinamos kaip nedraudžiančios nacionalinės teisės nuostatų, pagal kurias viešojo pirkimo procedūroje dalyvaujančiam ūkio subjektui nesuteikiama galimybė pagalbinės įmonės, kuri jam pateikus pasiūlymą prarado reikalaujamą kvalifikaciją, pakeisti kita ir dėl to jis iš tos procedūros automatiškai pašalinamas.


(1)  OL C 251, 2016 7 11.