19.6.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 195/5


2017 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-142/16) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinka - Direktyva 92/43/EEB - 6 straipsnio 3 dalis - Natūralių buveinių apsauga - Moorburg (Vokietija) anglimis kūrenamos elektrinės statyba - „Natura 2000“ teritorijos, esančios palei Elbės upę aukščiau anglimis kūrenamos elektrinės - Plano ar projekto poveikio saugomai teritorijai vertinimas))

(2017/C 195/06)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Hermes ir E. Manhaeve

Atsakove: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze ir J. Möller, padedamų advokato W. Ewer

Rezoliucinė dalis

1.

Išduodama leidimą Moorburg, prie Hamburgo (Vokietija), statyti anglimis kūrenamą elektrinę neatlikusi teisingo ir išsamaus poveikio įvertinimo, Vokietijos Federacinė Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos 6 straipsnio 3 dalį.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 165, 2016 5 10.