22.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 68/41


2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Facebook/VRDT – Brand IP Licensing (lovebook)

(Byla T-757/15)

(2016/C 068/52)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Facebook, Inc. (Menlo Parkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų M. Granado Carpenter ir M. Polo Carreño

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Brand IP Licensing Ltd (Roud Taunas, Jungtinės Karalystės Mergelių Salos)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „lovebook“ – Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiška Nr. 9 926 577

Procedūra VRDT: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. rugsėjo 30 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2028/2014-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą ginčijamą sprendimą, kiek juo panaikinamas Protestų skyriaus sprendimas, kuriuo patenkinamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiškos Nr. 9 926 577 LOVEBOOK dėl galimybės supainioti, remiantis išvadomis, kad žymenų panašumai yra minimalūs, palyginti su jų skirtumais, kad atitinkamos visuomenės požiūriu žymenys sukelia bendrą įspūdį, kad nėra panašūs, ir kad taip yra, net jeigu ankstesni prekių ženklai turi ryškų skiriamąjį požymį;

priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.