15.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 59/33


2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Crédit Mutuel Arkéa/ECB

(Byla T-712/15)

(2016/C 059/38)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relek Keriuonas, Prancūzija), atstovaujama advokato H. Savoie

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas (ECB)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2015 m. spalio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28), kuriuo Groupe Crédit Mutuel nustatyti rizikos ribojimo reikalavimai.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad 2015 m. spalio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimas yra neteisėtas, nes juo pažeidžiamos Europos Sąjungos teisės nuostatos, kuriomis ECB kompetencijai rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje priklauso tik kredito įstaigos. Šį pagrindą sudaro keturios dalys.

Pirmoji dalis, pagal kurią ECB taikomomis teisės nuostatomis rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje jo kompetencija griežtai apribota ir jai priklauso tik kredito įstaigos ir kitos finansų įstaigos.

Antroji dalis, pagal kurią Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) nėra kredito įstaiga ir ECB negali vykdyti Crédit Mutuel priežiūros.

Trečioji dalis, pagal kurią tai, kad ECB negali CNCM atžvilgiu įgyvendinti rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros įgaliojimų, patvirtina tai, kad, kaip pats pripažįsta, ECB neturi jokių įgaliojimų skirti sankcijas.

Ketvirtoji dalis, pagal kurią, kadangi CNCM negalima skirti jokių priemonių, sprendimu veltui ir teisiškai klaidingai siekiama pritaikyti taisomąsias priemones Crédit Mutuel grupei, kuri teisiškai neegzistuoja.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad sprendimas turėtų būti panaikintas ir dėl to, kad jame neteisėtai nuspręsta, jog visa Crédit Mutuel yra grupė, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos teisės nuostatas, taikomas rizikos ribojimu pagrįstos priežiūros srityje. Šį pagrindą sudaro trys dalys:

Pirmoji dalis, pagal kurią, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktuose įtvirtintu bendruoju principu, vykdoma, pirma, individuali kredito įstaigų rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra ir, antra, konsoliduota savidraudos grupių priežiūra, darant prielaidą, kad tokios grupės prilygintinos vienam subjektui.

Antroji dalis, pagal kurią Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytos teisinės sąlygos, pagal kurias leidžiama vykdyti konsoliduotą rizikos ribojimu pagrįstą bankų grupių priežiūrą, yra neįvykdytos.

Trečioji dalis, pagal kurią šiuo atveju neįvykdyta nė viena iš trijų sąlygų, pagal kurias būtų leidžiama vykdyti konsoliduotą visos Crédit Mutuel priežiūrą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su tuo, kad sprendimas turėtų būti panaikintas ir dėl to, kad juo Crédit Mutuel Arkéa grupei taikytinas bendro 1 lygio kapitalo reikalavimas neteisėtai padidintas nuo 8 % iki 11 %. Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

Pirmoji dalis, pagal kurią sprendime padaryta teisės klaida.

Antroji dalis, pagal kurią sprendime taip pat padaryta vertinimo klaidų.