25.1.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 27/70


2015 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje JT International/VRDT –Habanos (PUSH)

(Byla T-633/15)

(2016/C 027/88)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: JT International SA (Ženeva, Šveicarija), atstovaujama baristerio S. Malynicz, solisitorių K. Gilbert ir M. Gilbert

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Corporación Habanos, SA (Havana, Kuba)

Su procedūra VRDT susijusi informacija

Pareiškėja: ieškovė.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Bendrijos prekių ženklas „PUSH“ – Registracijos paraiška Nr. 11 639 903.

Procedūra VRDT: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2015 m. rugpjūčio 10 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 3046/2014-5.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

nurodyti VRDT ir kitai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir priteisti iš jų ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.