23.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/29


2016 m. gruodžio 6 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Tuum/EUIPO – Thun (TUUM)

(Byla T-635/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo TUUM paraiška - Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas THUN - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalis b punktas))

(2017/C 022/39)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Tuum Srl (San Džustinas, Italija), atstovaujama advokato B. Saguatti

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama L. Rampini

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Thun SpA (Bolcanas, Italija), atstovaujama advokatų L. Sergi ir G. Muscas

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. rugsėjo 3 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2624/2014-1), susijusio su protesto procedūra tarp Thun ir Tuum.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2015 m. rugsėjo 3 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2624/2014-1).

2.

Atmesti protestą.

3.

EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę Tuum Srl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Bendrajame Teisme ir apeliacinėje taryboje.

4.

Thun SpA padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę Tuum Srl bylinėjimosi išlaidų, patirtų Bendrajame Teisme ir apeliacinėje taryboje.


(1)  OL C 16, 2016 1 18.