18.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 437/26


2017 m. lapkričio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Frame / EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Byla T-627/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo BIANCALUNA paraiška - Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas „bianca“ - Proceso ekonomiškumas - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Prekių tapatumas - Žymenų panašumas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas)))

(2017/C 437/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Frame Srl (San Džuzepe Vezuvianas, Italija), atstovaujama advokatų E. Montelione, M. Borghese ir R. Giordano

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atstovaujama S. Bonne

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrupas, Vokietija), atstovaujama advokato P. Lange

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. rugpjūčio 7 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2952/2014-5), susijusio su protesto procedūra tarp Bianca-Moden ir Frame.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Frame Srl bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 68, 2016 2 22.