23.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/29


2016 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD)

(Byla T-617/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „eSMOKING WORLD“ paraiška - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Apibūdinamasis pobūdis - Skiriamojo požymio nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai - Pareiga motyvuoti))

(2017/C 022/38)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Chic Investments sp. z o.o. (Poznanė, Lenkija), atstovaujama advokato K. Jarosiński

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Walicka

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. birželio 25 d. EUIPO penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 3227/2014-5), susijusio su paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį „eSMOKING WORLD“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Chic Investments sp. z o.o. bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 16, 2016 1 18.