16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/31


2016 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

(Byla T-349/15) (1)

((Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo P PRO PLAYER paraiška - Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai ir Europos Sąjungos prekių ženklai „P“ ir P PROTECTIVE - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2017/C 014/37)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CG Verwaltungsgesellschaft mbH (Gevelsbergas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Körber

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Stoyanova-Valchanova ir M. Fischer

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nasau, Bahamos), atstovaujama advokatų O. Günzel ir V. Ahmann

Dalykas

Ieškinys dėl 2015 m. balandžio 28 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2439/2014-4), susijusio su protesto procedūra tarp Perry Ellis International Group Holdings ir CG Verwaltunggsgesellschaft.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

CG Verwaltungsgesellschaft mbH padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) bei Perry Ellis International Group Holdings Ltd patirtas bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 294, 2015 9 7.