26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/31


2018 m. sausio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Kenup Foundation ir kt. / EIT

(Byla T-76/15) (1)

((Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra - EIT - Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ - Kvietimas teikti pasiūlymus siekiant paskirti žinių ir inovacijos bendriją - Ieškovų pasiūlymo atmetimas - Reglamentas (EB) Nr. 294/2008 - Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013 - Neteisėtas įgaliojimų delegavimas))

(2018/C 072/39)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Liuneburgas, Vokietija), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Aidovščina, Slovėnija), Evotec AG (Hamburgas, Vokietija), atstovaujamos iš pradžių advokatų U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß ir A. Richter, vėliau – U. Soltész, H. Weiß ir A. Richter, galiausiai – U. Soltész ir H. Weiß

Atsakovas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT), atstovaujamas M. Kern, padedamo advokačių P. de Bandt ir M. Gherghinaru

Ieškovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Maltos Respublika, atstovaujama M. E. Perici Calascione ir Stiftung Universität Lüneburg, atstovaujamo advokato F. Oehl

Dalykas

Pagal SESV 263 straipsnį pateiktas prašymas panaikinti 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimus, apie kuriuos buvo pranešta 2014 m. gruodžio 10 d. raštu, kuriais EIT paskyrė žinių ir inovacijos bendriją (ŽIB) „Inovacijos sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo srityse“ ir atmetė Kenup konsorciumo pasiūlymą.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. gruodžio 9 d. sprendimus, apie kuriuos pranešta 2014 m. gruodžio 10 d. raštu, kuriais Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) paskyrė žinių ir inovacijos bendriją (ŽIB) „Inovacijos sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo srityse“ ir atmetė Kenup konsorciumo pateiktą pasiūlymą.

2.

EIT padengia savo ir Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo ir Evotec AG bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 146, 2015 5 4.