8.2.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 48/102


2015 m. gruodžio 17 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Morin/Komisija

(Byla F-129/15) (1)

(2016/C 048/121)

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 414, 2015 12 14, p. 44.