2016 10 3   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 364/31


2016 m. liepos 19 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje Opreana/Komisija

(Byla F-67/15) (1)

((Viešoji tarnyba - Laikinasis tarnautojas - Nuolat dirbantis laikinasis tarnautojas - Terminuotos darbo sutarties nepratęsimas - Nėštumas - Asmens nenaudai priimtas aktas - Asmens nenaudai priimto akto autoriaus kompetencijos neturėjimas - Teisė būti išklausytam - Rūpestingumo pareiga))

(2016/C 364/35)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Luisa Opreana (Arlonas, Belgija), iš pradžių atstovaujama advokato A. Salerno, vėliau – advokatų A. Salerno ir P. Singer

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir F. Simonetti

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą nepratęsti ieškovės sutarties jai baigus galioti, nors jos nėštumas ėjo į pabaigą.

Sprendimo rezoliucinė dalis

1)

Panaikinti Europos Komisijos sprendimą nepratęsti laikinosios tarnautojos Luisa Opreana sutarties, kuri baigė galioti 2014 m. rugpjūčio 31 d.

2)

Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Luisa Opreana patirtos bylinėjimosi išlaidos.


(1)  OL C 213, 2015 6 29, p. 50.