19.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 346/11


2015 m. rugpjūčio 28 d.Varbergs tingsrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje P/Q

(Byla C-455/15)

(2015/C 346/12)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Varbergs tingsrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: P

Atsakovė: Q

Prejudicinis klausimas

Ar Varbergs tingsrätt, taikydamas Reglamento „Briuselis II“ (1) 23 straipsnio a punktą ar kitą nuostatą ir nepaisydamas šio reglamento 24 straipsnio, privalo atsisakyti pripažinti sprendimą, kurį 2015 m. vasario 18 d. priėmė Šilutės rajono apylinkės teismas (žr. A priedą), ir todėl tęsti su globos teisėmis susijusią dabar jo nagrinėjamą bylą?


(1)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 (OL L 338, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243).