21.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 311/19


2015 m. birželio 17 d.Sąd Apelacyjny w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edyta Mikołajczyk/Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

(Byla C-294/15)

(2015/C 311/23)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Edyta Mikołajczyk

Atsakovai: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar bylos dėl santuokos pripažinimo negaliojančia po vieno iš sutuoktinių mirties patenka į 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, taikymo sritį?

2.

Jeigu atsakymas į 1 klausimą būtų teigiamas, ar į pirmiau nurodyto reglamento taikymo sritį patenka bylos dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kurias iškėlė kitas asmuo nei vienas iš sutuoktinių?

3.

Jeigu atsakymas į 2 klausimą būtų teigiamas, ar bylose dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kurias iškėlė kitas asmuo nei vienas iš sutuoktinių, teismo jurisdikcija gali būti grindžiama pagrindais, nurodytais minėto reglamento 3 straipsnio 1 dalies a punkto penktoje ir šeštoje įtraukose?


(1)  OL L 338, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 243.