7.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 294/23


2015 m. birželio 3 d.Kúria (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

(Byla C-263/15)

(2015/C 294/28)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Kúria

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft., Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft.

Atsakovė: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pareiškėjos pagrindinėje byloje veikia kaip apmokestinamieji asmenys, atsižvelgiant į tai, kad remiantis PVM direktyvos (1) 9 straipsnio 1 dalies aiškinimu ekonominės veiklos sąvoka gali apimti komercinių bendrovių veiklą net ir tuomet, kai ekonominę veiklą, iš kurios gaunama pajamų, jos gali vykdyti tik papildomai?

2.

Ar tai, kad didžioji pareiškėjų investicijų dalis finansuojama iš valstybės pagalbos ir jos gauna nedidelių pajamų iš jų renkamo mokesčio už [įrenginių] eksploataciją, turi reikšmės pareiškėjų kvalifikavimui kaip apmokestinamųjų asmenų?

3.

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar reikia manyti, kad šis „mokestis“ yra atlygis už paslaugą ir kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp paslaugos teikimo ir atlygio mokėjimo?

4.

Ar dėl to, kad pareiškėjos eksploatuoja [įrenginius, į kuriuos investuota], manytina, kad jos teikia paslaugas, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 24 straipsnį, ar tai vis dėlto negali būti laikoma paslaugų teikimu, nes vykdoma įstatyme nustatyta pareiga?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).