13.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 382/7


2017 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Airija

(Byla C-552/15) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvė teikti paslaugas - Automobiliai - Vienoje iš valstybių narių gyvenančio asmens automobilio nuoma arba išperkamoji nuoma iš kitoje valstybėje narėje įsteigto tiekėjo - Registracijos mokestis - Viso mokesčio sumokėjimas registruojant - Mokesčio grąžinimo sąlygos - Proporcingumas))

(2017/C 382/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Wasmeier ir J. Tomkin

Atsakovė: Airija, atstovaujama E. Creedon, L. Williams ir M. A. Joyce, padedamų SC M. Collins, BL S. Kingston ir BL C. Daly

Rezoliucinė dalis

1.

Įpareigojusi iš anksto sumokėti visą transporto priemonių registracijos mokestį, taikomą atliekant galutinę registraciją, nesvarbu, kokia yra tikroji numatyto į Airiją importuotos transporto priemonės naudojimo šioje valstybėje narėje trukmė, kai išperkamosios nuomos arba nuomos ribota trukmė yra tiksliai nustatyta ir žinoma iš anksto, Airija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal SESV 56 straipsnį.

2.

Nenumačiusi galimybės grąžinant transporto priemonių registracijos mokestį mokėti palūkanas ir išskaičiuodama iš grąžintinos registracijos mokesčio sumos 500 eurų administracinių išlaidų Airija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal SESV 56 straipsnį.

3.

Priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 414, 2015 12 14.