16.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 14/13


2016 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt

(Byla C-417/15) (1)

((Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė - Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas - Taikymo sritis - 24 straipsnio 1 punkto pirma pastraipa - Išimtinė jurisdikcija procesuose dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą - 7 straipsnio 1 punkto a papunktis - Specialioji jurisdikcija bylose, kylančiose iš sutarčių - Ieškinys dėl nekilnojamojo turto dovanojimo sandorio panaikinimo ir įrašo apie nuosavybės teisę išbraukimo iš nekilnojamojo turto registro))

(2017/C 014/17)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Wolfgang Schmidt

Atsakovė: Christiane Schmidt

Rezoliucinė dalis

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad ieškinys dėl nekilnojamojo turto dovanojimo sandorio panaikinimo dėl dovanotojo neveiksnumo priklauso ne šio reglamento 24 straipsnio 1 punkte numatytai išimtinei valstybės narės, kurioje yra nekilnojamasis turtas, teismo jurisdikcijai, o specialiajai jurisdikcijai, numatytai minėto reglamento 7 straipsnio 1 punkto a papunktyje.

Ieškinys dėl žymų apie apdovanotojo nuosavybės teisę išbraukimo iš nekilnojamojo turto registro priklauso išimtinei jurisdikcijai, numatytai to paties reglamento 24 straipsnio 1 punkte.


(1)  OL C 363, 2015 11 3.