9.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 6/16


2016 m. spalio 27 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-220/15) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Laisvas prekių judėjimas - Direktyva 2007/23/EB - Pirotechnikos gaminių pateikimas į rinką - 6 straipsnis - Direktyvos reikalavimus atitinkančių pirotechnikos gaminių laisvas judėjimas - Nacionalinės teisės norma, pagal kurią pirotechnikos gaminių pateikimas į rinką susiejamas su papildomais reikalavimais - Pareiga iš anksto pateikti pranešimą nacionalinei institucijai, turinčiai teisę kontroliuoti ir keisti pirotechnikos gaminių naudojimo instrukcijas))

(2017/C 006/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama D. Kukovec ir C. Becker, padedamų advokato B. Wägenbaur

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama T. Henze, J. Möller ir K. Petersen

Rezoliucinė dalis

1.

Vokietijos Federacinė Respublika dėl to, kad papildomai, t. y. šalia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/23/EB dėl pirotechnikos gaminių pateikimo į rinką reikalavimų ir nepaisydama pirotechnikos gaminių išankstinio atitikties vertinimo, nustatė, kad, pirma, pirotechnikos gaminiams prieš tai, kai jie pateikiami į rinką, turi būti taikoma Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (Pirmasis reglamentas dėl Sprogstamųjų medžiagų įstatymo taikymo), iš dalies pakeisto 2013 m. liepos 25 d. įstatymu, 6 straipsnio 4 dalyje numatyta procedūra ir, antra, Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung (Federalinis medžiagų tyrimų ir bandymų institutas, Vokietija) pagal šią nuostatą turi teisę kontroliuoti ir prireikus pakeisti jų naudojimo instrukcijas, neįvykdė įsipareigojimų pagal šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalį.

2.

Priteisti iš Vokietijos Federacinės Respublikos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 228, 2015 7 13.