19.9.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 343/6


2016 m. liepos 21 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Rumunija

(Byla C-104/15) (1)

((Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Aplinkos apsauga - Direktyva 2006/21/EB - Atliekų tvarkymas - Kasyba - Nusodinimo baseinai - Dulkių išmetimas - Ore sklindančios smulkios dulkių dalelės - Tarša - Žmonių sveikata - Privalomos prevencijos priemonės - 4 ir 13 straipsniai - Įsipareigojimų nevykdymo konstatavimas))

(2016/C 343/08)

Proceso kalba: rumunų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano ir D. Loma-Osorio Lerena

Atsakovė: Rumunija, atstovaujama R. H. Radu, E. Gane, A. Buzoianu ir R. Haţieganu

Rezoliucinė dalis

1.

Nepriėmusi priemonių, tinkamų išvengti dulkių kilimo nuo išplėsto Boşneag baseino paviršiaus, Rumunija neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB 4 straipsnį ir 13 straipsnio 2 dalį.

2.

Priteisti iš Rumunijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 146, 2015 5 4.