6.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 351/24


2014 m. rugpjūčio 8 d. pareikštas ieškinys byloje BSH/VRDT (PerfectRoast)

(Byla T-591/14)

2014/C 351/30

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Biagosch

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2014 m. birželio 16 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą byloje R 359/2014-5;

nurodyti VRDT padengti savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklas, su kuriuo susijęs ieškinys: žodinis prekių ženklas „PerfectRoast“ 7 ir 11 klasių prekėms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1 2 1 73  902

Eksperto sprendimas: atmesti paraišką

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją

Ieškinio pagrindai:

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas;

Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pažeidimas.