29.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 339/20


2014 m. liepos 16 d. pareikštas ieškinys byloje Sheraton International IP/VRDT – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

(Byla T-536/14)

2014/C 339/24

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Sheraton International IP LLC (Stamfordas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato E. Armijo Chávarri

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (Sidnėjus, Australija)

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. balandžio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) penktosios apeliacinės tarybos sprendimą sujungtose bylose R 240/2013-5 ir R 303/2013-5;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas: vaizdinis prekių ženklas, turintis žodinius elementus „PARK REGIS“, 35, 36 ir 43 klasių paslaugoms – Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 9 4 88  933.

Prekių ženklo ar žymens, kuriuo remtasi per protesto procedūrą, savininkė: ieškovė.

Prekių ženklas ar žymuo, kuriuo remiamasi: įregistruotas Bendrijos, tarptautinis ir plačiai žinomas prekių ženklas „ST REGIS“.

Protestų skyriaus sprendimas: iš dalies patenkinti protestą.

Apeliacinės tarybos sprendimas: atmesti apeliaciją.

Ieškinio pagrindai: Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.