4.8.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 253/59


2014 m. birželio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Tose'e Ta'avon Bank/Taryba

(Byla T-435/14)

2014/C 253/80

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Tose'e Ta'avon Bank (Teheranas, Iranas), atstovaujamas advokato J.-M. Thouvenin

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Tarybos sprendimą palikti galioti ieškovui skirtą sankciją, nurodytą 2014 m. kovo 15 d. pranešime,

pripažinti, kad 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 jam netaikytinas,

pripažinti, kad 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP jam netaikytinas,

priteisti iš Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas siejamas su teisės klaida, nes motyvas, kuriuo remiantis ieškovui toliau taikomos ribojamosios priemonės, nenurodytas tarp motyvų, kuriais remdamasi atsakovė gali priimti ribojamąsias priemones.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas siejamas su faktine klaida, padaryta dėl akivaizdžios vertinimo klaidos, nes ieškovas nėra valdomas Irano valstybės ir neteikia finansinės paramos Irano vyriausybei.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas siejamas su nemotyvavimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas siejamas su proporcingumo principo ir teisės į nuosavybę pažeidimu.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas siejamas su Reglamento Nr. 267/2012 (1) ir Sprendimo 2010/413 (2), kuriais remiantis priimtas ginčijamas sprendimas, neteisėtumu grindžiamu prieštaravimu, nes, pirma, šie aktai priimti pažeidžiant SESV 296 straipsnyje įtvirtintą pareigą motyvuoti ir SESV 215 straipsnį ir, antra, jų nuostatos, kuriomis remiantis ieškovui paliktos galioti ribojamosios priemonės, pažeidžia Sutartis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją.


(1)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010 (OL L 88, p. 1).

(2)  2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2007/140/BUSP (OL L 195, p. 39).