8.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 439/28


2014 m. gegužės 12 d. pareikštas ieškinys byloje Arvanitis ir kt./Europos Parlamentas ir kt.

(Byla T-350/14)

(2014/C 439/38)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovai: Athanasios Arvanitis (Rodas, Graikija) ir 47 kiti ieškovai. atstovaujami advokato Ch. Papadimitriou

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Taryba, Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas, Eurogrupė

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti, kad atsakovai nesiėmė veiksmų, kad būtų besąlygiškai taikomi bendrieji Europos Sąjungos teisės principai, ir konkrečiai Direktyva dėl terminuoto darbo atleidžiant ieškovus iš buvusios bendrovės Olympiaki Aeroporia pagal Europos Komisijos sprendimą, perkeltą į Graikijos teisinę sistemą Įstatymu Nr. 3717/2008;

ieškovams ir kitiems iš buvusios bendrovės Olympiaki Aeroporia atleistiems darbuotojams bet kokiu Bendrijos aktu – direktyva, reglamentu ar kitu tiesioginio taikymo teisės aktu – suteikti galimybę gauti išmoką atleidimo ar privalomo sutarties su Olympiaki Aeroporia nutraukimo atveju, į kurią jie būtų turėtų teisę, jei būtų buvę nuolatiniais darbuotojais;

Bendrijos aktu – direktyva, reglamentu ar kitu tiesioginio taikymo teisės aktu – nurodyti sumokėti kiekvienam ieškovui 3 00  000 eurų atlyginant už jų patirtą stresą ir už akivaizdų jų pagrindinių teisių pažeidimą bei jų profesinės veiklos išankstinį nutraukimą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: Įstatymas Nr. 3717/2008, kuriame buvo numatytas Olympiaki Aeroporia uždarymas ir visų jos laikinųjų darbuotojų atleidimas realiai yra Bendrijos aktas, nustatytas Europos Sąjungos institucijų, konkrečiai, ECB ir Europos Komisijos; visi Graikijos vyriausybės teisės aktai buvo priimti atsižvelgiant į rekomendacijas, konkrečiai kalbant, po to, kai buvo priimtas Eurogrupės, ECOFIN, ECB ir Europos Komisijos sprendimas.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: dėl to, kad laikini darbuotojai, dirbę buvusioje bendrovėje Olympiaki Aeroporia nebuvo prilyginti Olympiaki Aeroporia nuolatiniams darbuotojams ir dėl to, kad atleidžiant iš šios bendrovės jiems nebuvo mokamos išmokos, kilo ieškovams tiesioginės, asmeninės ir didelės žalos bei buvo pažeistos jų pagrindinės teisės.