7.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 294/66


2015 m. birželio 9 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Bayer MaterialScience/Komisija

(Byla T-282/14) (1)

((Valstybės pagalba - Vokietijos priimtos priemonės, skirtos iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintai elektros energijai ir daug energijos naudojančioms įmonėms remti - Sprendimas pradėti procedūrą pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį - Galutinio sprendimo priėmimas po ieškinio pareiškimo - Poreikio priimti sprendimą nebuvimas))

(2015/C 294/80)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Bayer MaterialScience AG (Leverkuzenas, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Arhold, L. Petersen, F.–A. Wesche, N. Wimmer ir T. Woltering

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama T. Maxian Rusche ir R. Sauer, padedamų advokatų C. von Donat ir G. Quardt

Dalykas

Prašymas iš dalies panaikinti 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimą C(2013) 4424 final pagal SESV 108 straipsnio 2 dalį pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl Vokietijos Federacinės Respublikos priimtų priemonių, skirtų iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintai elektros energijai ir daug energijos naudojančioms įmonėms remti [valstybės pagalba SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)]

Rezoliucinė dalis

1.

Nebereikia priimti sprendimo dėl šio ieškinio.

2.

Nebereikia priimti sprendimo dėl ELPA priežiūros institucijos pateikto prašymo leisti įstoti į bylą.

3.

Bayer MaterialScience AG padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4.

ELPA priežiūros institucija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 223, 2014 7 14.