4.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 82/27


2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Krka / Komisija

(Byla T-684/14) (1)

((Konkurencija - Karteliai - Širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti skirto patentuoto ir generinio vaisto perindoprilio rinka - Sprendimas, kuriuo konstatuojamas SESV 101 straipsnio pažeidimas - Susitarimas dėl taikaus ginčų sprendimo patentų srityje - Licencijos sutartis - Technologijos įsigijimo sutartis - Konkurencijos ribojimas dėl tikslo - Konkurencijos ribojimas dėl poveikio - Konkurencijos teisės ir patentų teisės suderinimas))

(2019/C 82/30)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mestas, Slovėnija), atstovaujama advokatų T. Ilešič ir M. Kocmut

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama F. Castilla Contreras, B. Mongin ir C. Vollrath, padedamų baristerio D. Bailey

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas iš dalies panaikinti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimą C(2014) 4955 final dėl procedūros pagal SESV 101 ir 102 straipsnius (Byla AT.39612 – Perindoprilis (Servier)) tiek, kiek jis susijęs su ieškove.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimo C(2014) 4955 final dėl procedūros pagal SESV 101 ir 102 straipsnius (Byla AT.39612 – Perindoprilis (Servier)) 4 straipsnį tiek, kiek jame konstatuota, kad Krka Tovarna Zdravil d.d. dalyvavo tame straipsnyje nurodytuose susitarimuose.

2.

Panaikinti Sprendimo C(2014) 4955 final 7 straipsnio 4 dalies a punktą.

3.

Panaikinti Sprendimo C(2014) 4955 final 8 ir 9 straipsnius tiek, kiek jie susiję su Krka Tovarna Zdravil.

4.

Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 431, 2014 12 1.