3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/41


2017 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Mayer/EFSA

(Byla T-493/14) (1)

((Deleguotasis nacionalinis ekspertas - EFSA deleguotųjų nacionalinių ekspertų taisyklės - Sprendimas nepratęsti delegavimo - Galimybė susipažinti su dokumentais - Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 - Atsisakymas suteikti galimybę susipažinti - Asmens privatumo ir neliečiamumo apsaugos išimtis - Asmens duomenų apsauga - Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 - Prašymai konstatuoti ir įpareigoti - Pareiškimas, kuriuo papildomas ieškinys - Reikalavimų pakeitimas - Priimtinumas))

(2017/C 104/57)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Ingrid Alice Mayer (Elvangenas, Vokietija), atstovaujama advokato T. Mayer

Atsakovė: Europos maisto saugos tarnyba, atstovaujama D. Detken, padedamo advokatų R. Van der Hout ir A. Köhler

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas ieškinys, kuriuo ginčijami EFSA sprendimai, pirma, atmesti ieškovės prašymą pratęsti jos kaip nacionalinės ekspertės delegavimą į EFSA ir, antra, atmesti ieškovės prašymą suteikti galimybę susipažinti su EFSA turimais dokumentais.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

2.

Priteisti iš Ingrid Alice Mayer bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra.


(1)  OL C 329, 2014 9 22.