31.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/35


2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Yanukovych/Taryba

(Byla T-346/14) (1)

((Bendra užsienio ir saugumo politika - Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje - Lėšų įšaldymas - Asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai įšaldomi, sąrašas - Ieškovo pavardės įtraukimas - Teisė į gynybą - Pareiga motyvuoti - Teisinis pagrindas - Teisė į veiksmingą teisminę gynybą - Piktnaudžiavimas įgaliojimais - Įtraukimo į sąrašą kriterijų nepaisymas - Akivaizdi vertinimo klaida - Teisė į nuosavybę))

(2016/C 402/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kijevas, Ukraina), atstovaujamas QC T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, baristerių H. Mussa, J. Hage, K. Howard ir solisitorės C. Kennedy

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, iš pradžių atstovaujama E. Finnegan ir J.-P. Hix, vėliau J.-P. Hix ir P. Mahnič Bruni

Atsakovės pusėje į bylą įstojusios šalys: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, ir Europos Komisija, atstovaujama S. Bartelt ir D. Gauci

Dalykas

SESV 263 straipsniu grindžiamas prašymas panaikinti, pirma, 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 26), ir 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014, p. 1), antra, 2015 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/143, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 24, 2015, p. 16), ir 2015 m. sausio 29 d. Tarybos reglamentą (ES) 2015/138, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 208/2014 (OL L 24, 2015, p. 1), ir, trečia, 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119 (OL L 62, 2015, p. 25), ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014 (OL L 62, 2015, p. 1), tiek, kiek ieškovo pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą arba palikta tame sąraše.

Rezoliucinė dalis

1.

Pirminės redakcijos 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, ir pirminės redakcijos 2014 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 208/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, panaikinti iki 2015 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/364, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119, ir 2015 m. kovo 5 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/357, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas Nr. 208/2014, įsigaliojimo, tiek, kiek Viktor Fedorovych Yanukovych pavardė įtraukta į asmenų, subjektų ir įstaigų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos V. F. Yanukovych patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su ieškinyje nurodytu reikalavimu panaikinti.

4.

V. F. Yanukovych padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Tarybos patirtos bylinėjimosi išlaidos, kiek jos susijusios su pareiškime dėl reikalavimų patikslinimo nurodytu reikalavimu panaikinti.

5.

Lenkijos Respublika ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.