23.11.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/45


2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Primagaz/VRDT – Reeh (PRIMA KLIMA)

(Byla T-195/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo PRIMA KLIMA paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas PRIMAGAZ - Santykinis atmetimo pagrindas - Galimybė supainioti - Atitinkama visuomenė - Prekių ir paslaugų panašumas - Žymenų panašumas - Giriamojo žodinio elemento skiriamasis požymis - Konceptualus palyginimas - Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2015/C 389/48)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Paryžius, Prancūzija), atstovaujama advokato D. Régnier

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama M. Fischer

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Gerhard Reeh (Radnicės, Čekijos Respublika), atstovaujama advokato W. Riegger

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. sausio 7 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2304/2012-1), susijusio su protesto procedūra tarp Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA ir Gerhard Reeh.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2014 m. sausio 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 2304/2012-1) tiek, kiek Apeliacinė taryba atmetė jai pateiktą apeliaciją, susijusią su šiomis prekėmis: „apšvietimo, šildymo, džiovinimo, vėdinimo įranga; aktyvuotos anglies vėdinimo filtrai“.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 175, 2014 6 10.